Thiết kế & Thi công CHCC anh Thái Mulberry Lane, Hà Nội