Thiết kế & Thi công CHCC anh Việt – Hàm Nghi, Hà Nội