Thiết kế & Thi công CHCC Chị thủy – Ecolife Tố Hữu