Thiết kế & Thi công Biệt thự Anh Hùng – Giáp Bát, Hà Nội