Thiết kế & Thi công Showroom chị Hà – D2 Giảng Võ, Hà nội