Thiết kế & Thi công CHCC anh Minh, Time City, Hà Nội