Thi công Cửa hàng thời trang Hàn Quốc Đỗ Quang, Hà Nội