Thi công Office công ty KET Hàn Quốc, KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên